CƠ SỞ QUÀ TẶNG NHẤT LONG

Địa chỉ : Vựa 95 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điên thoại:  (+84-8)66 825 114 - Fax:  (+84-8)66 825 114  Website : www.sotaynhatlong.com

Hotline : 0966 470 764 (Ms.Duyên) Email: nhatlong@sotaynhatlong.com